Regulamin Warsztaty

Regulamin warsztatów.
1.Organizatorem warsztatów jest firma :Olga Yaroshenko YaroshDance z siedzibą w Warszawie 01-990 przy ul.Encyklopedyczna 16/67 NIP: 5252409429.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja tego regulaminu oraz uregulowanie płatności.
3. Opłatę za warsztaty należy uiścić  minimum 10 dni przed terminem zajęć na konto:
40 1140 2004 0000 3002 7913 3051 Olga Yaroshenko YaroshDance
W tytule wpisując: imię nazwisko uczestnika
4.Rezygnacja z warsztatów oraz zwrot pieniędzy możliwe są do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Po tym terminie niema możliwości otrzymania zwrotu płatności za warsztaty.
5. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą lelektorniczną.
6.Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:
- Wszelkie choroby układu krążenia,
- Wszelkie choroby układu oddechowego
- Niedawno przebyte operacje, a także kontuzję.
7.Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
8.Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora.W każdym przypadku, gdy instruktor uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja instruktora
jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.
9.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla Uczestników.

Występujemy

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać zniżki i informacje z życia YaroshDance

© YaroshDance. All rights reserved.
| Realizacja ♥ JOOMLA GURU